קטגוריה: על העמותה

הצטרפות לעמותה

מהי העמותה? העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר) פועלת מאז שנת 1998 כגוף מרכזי בתחום משחקי התפקידים בישראל. העמותה מארגנת כנסים, מייצרת תוכן, ועובדת בשיתוף פעולה עם גופים רשמיים במגוון פרוייקטים. מטרות העמותה הן: להגדיל את היקף העוסקים בתחום משחקי התפקידים. …

הצטרפות לעמותה Read More »

קובץ נהלי העמותה

הבהרות: הנהלים הרשומים בקובץ זה מהווים אוסף החלטות ועד שאינן לזמן קצוב כנדרש מסעיף 36 בתקנון העמותה ומסדירות את דרך התנהלות העמותה. כל ההחלטות הקובץ זה הינו החלטות ועד, או החלטות האסיפה הכללית שהאסיפה הכללית החליטה לבטל רטרואקטיבית ולאפשר לוועד …

קובץ נהלי העמותה Read More »

התנדבות

העמותה פועלת על בסיס המתנדבים שלה. מה זה אומר? בעיקר שכל מה שאנחנו עושים מבוסס על ההנאה שלנו ועל הרצון שלנו לעשות.

פרסומים רשמיים

הודעות על ישיבות ואסיפות פרוטוקולים פרוטוקולים של ישיבות ועד העמותה פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית של העמותה פרוטוקולים אחרים של העמותה פרוטוקולים מוקדמים יותר ניתן למצוא כאן.

בעלי תפקידים

ועד העמותה יושב ראש: יובל בוטבול גזבר: איתי בן עיברי חבר ועד: אורטל טל חבר ועד: רביד שטיינפרס חברת ועד: גילי כהן-ארזי ליצירת קשר עם כל ועד העמותה ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: ערן מולוט חברת ועדת ביקורת: ניצן רווה יצירת קשר עם …

בעלי תפקידים Read More »

נהלים

הבהרות: הנהלים הרשומים בקובץ זה מהווים אוסף החלטות ועד שאינן לזמן קצוב כנדרש מסעיף 36 בתקנון העמותה ומסדירות את דרך התנהלות העמותה. כל ההחלטות הקובץ זה הינו החלטות ועד, או החלטות האסיפה הכללית שהאסיפה הכללית החליטה לבטל רטרואקטיבית ולאפשר לוועד …

נהלים Read More »

תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1)

לצורך תקנון זה, בכל עת שמצוין שהוועד, ועדת ביקורת, או כל מוסד או בעל תפקיד אחר יידע את חברי העמותה, היידוע ייעשה בהתאם לסעיף 4 "מתן הודעות לחבר". בכל מקום שבו כתוב שיש ליצור קשר עם הוועד או העמותה, הכוונה …

תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1) Read More »