בעלי תפקידים

ועד העמותה

ליצירת קשר עם כל ועד העמותה

ועדת ביקורת

יצירת קשר עם ועדת הביקורת

צוות מרחב בטוח

  • מנהל צוות: זיו ויטיס

גרעין ירושלים

תחום האינטרנט

מועדון העמותה