חודש: אוקטובר 2013

פרסומים רשמיים

הודעות על ישיבות ואסיפות פרוטוקולים פרוטוקולים של ישיבות ועד העמותה פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית של העמותה פרוטוקולים אחרים של העמותה פרוטוקולים מוקדמים יותר ניתן למצוא כאן.

בעלי תפקידים

ועד העמותה יושב ראש: יובל בוטבול גזבר: איתי בן עיברי חבר ועד: אורטל טל חבר ועד: רביד שטיינפרס חברת ועד: גילי כהן-ארזי ליצירת קשר עם כל ועד העמותה ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: ערן מולוט חברת ועדת ביקורת: ניצן רווה יצירת קשר עם …

בעלי תפקידים Read More »

נהלים

הבהרות: הנהלים הרשומים בקובץ זה מהווים אוסף החלטות ועד שאינן לזמן קצוב כנדרש מסעיף 36 בתקנון העמותה ומסדירות את דרך התנהלות העמותה. כל ההחלטות הקובץ זה הינו החלטות ועד, או החלטות האסיפה הכללית שהאסיפה הכללית החליטה לבטל רטרואקטיבית ולאפשר לוועד …

נהלים Read More »

תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1)

לצורך תקנון זה, בכל עת שמצוין שהוועד, ועדת ביקורת, או כל מוסד או בעל תפקיד אחר יידע את חברי העמותה, היידוע ייעשה בהתאם לסעיף 4 "מתן הודעות לחבר". בכל מקום שבו כתוב שיש ליצור קשר עם הוועד או העמותה, הכוונה …

תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1) Read More »

תמיכה באירועים

רוצים לארגן אירוע משחקי תפקידים? העמותה תשמח לעזור לכם!

משחקים וחינוך

יוזמת משחקים וחינוך היא יוזמה שמטרתה להכניס לתכנית הלימודים הישראלית כלים המבוססים על עולם המשחקים (משחקי תפקידים ומשחקים דיגיטליים).

מענק עידוד ליוצרים

ועד העמותה למשחקי תפקידים בישראל מוציא מעת לעת קריאה להגשת הצעות לפרוייקט שיקבל את תמיכת העמותה.

נגישות