תקנון המועדון

 1. דמי החברות במועדון דרקון הינם 60 ש"ח לשנה. 
  1. חברי העמותה למשחקי תפקידים בישראל זכאים לחברות ללא תשלום כל עוד הם חברי עמותה.
 2. החברות במועדון תפקע בתום התקופה עבורה שולמו דמי החבר.
  1. חבר המועדון יוכל לבקש לבטל את חברותו לפני תום תקופה זו.
   במקרה זה לא יוחזרו דמי החברות או חלק מהם.
 3. הצטרפות למועדון דרקון תתבצע באמצעות מילוי טופס רישום באתר המועדון ותשלום דמי החבר באמצעות כרטיס אשראי.
  באירועי העמותה בהם יוקם דוכן מועדון, ניתן יהיה לשלם את דמי החבר במזומן.
  1. בעת ההצטרפות למועדון דרקון ימסרו הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
  2. באם השתנו פרטים אלו של חבר המועדון, באחריותו לעדכן בפרטיו החדשים ע"י דואר אלקטרוני לאחראי המועדון בכתובת moadon@roleplay.org.il.
  3. מילוי טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מצד החבר לקבלת חומר פרסומי מהמועדון, העמותה או מי מטעמם באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני, או דואר. 
 4. כרטיס דרקון יונפק לאחר קבלת התשלום ויהיה זמין לאיסוף באירועי העמותה בהם יוקם דוכן מועדון.
  לחלופין, ניתן לבקש לשלוח את הכרטיס בדואר לכתובת אשר נמסרה בתהליך הרישום. העמותה אינה לוקחת אחריות על פעילותו של דואר ישראל.
 5. מעת לעת יתפרסמו הטבות לחברי המועדון בחנויות ואירועים שונים.
  1. הטבות המועדון הינן אישיות עבור חבר המועדון שחברותו בתוקף, ואינן ניתנות להעברה לאחרים.
  2. אופי ותנאי ההטבות שחברי המועדון זכאים להן יהיו תלויים בהסכמים עם החנות/הנהלת האירוע ויפורסמו באתר המועדון.
  3. קבלת ההטבות תהיה מותנית בהצגת כרטיס דרקון, הקשת קוד הטבה אישי, או ביצוע פעולות בהתאם לתנאי ההטבה הספציפית.